امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰:۲۹

پودر کربنات الیگودرز

پودر کربنات الیگودرز ، پودر میکرونیزه کربنات کلسیم ساده و پوششدار تا 5 میکرون مستربچهای کربنات کلسیم و سفید
مشخصات کلی

پودر کربنات الیگودرز

  • تامین و توزیع کننده

کیاپلیمر

پودر کربنات الیگودرز ، پودرهای میکرونیزه کربنات کلسیم ساده و پوششدار تا 5 میکرون مستربچهای کربنات کلسیم و سفید
پودر کربنات الیگودرز ، پودر میکرونیزه کربنات کلسیم ساده و پوششدار تا 5 میکرون مستربچهای کربنات کلسیم و سفید

خیابان ولیعصر ، قبل از توانیر کوچه بخشندگان برج مدیکو طقه سوم واحد 308

11 - 50 نفر

www.pca-caco3.ir

مالکیت

۲۰ شهریور ۱۳۸۱

بازرگانی و تجارت
  • ایران
  • خاورمیانه
  • آسیای میانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
  • تاییدیه بهداشت
سوابق اجرایی